Terms and conditions

HANDELSBETINGELSER

 

 

 1. Generelle oplysninger

  1. Salg fra webshoppen på www.heartbeatsagency.dk sker af Heartbeats ApS (herefter ”Heartbeats” eller blot ”Vi” eller ”Os”), (CVR-nr.: 36500875) hjemmehørende på Prags Boulevard 49, B7 – 3. sal, 2300 København S. 

 

  1. Kundeservice kan kontaktes på e-mail: info@heartbeats.dk. Hvis du kontakter os i forbindelse med en eksisterende bestilling, anbefaler vi, at du har dit ordrenummer klar, da det gør ekspederingen lettere.  

 

  1. Nedenstående handelsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) finder anvendelse når du handler på www.heartbeatsagency.dk (herefter ”Webshoppen”), og disse Betingelser udgør sammen med ordrebekræftelsen det samlede aftalegrundlag for dit køb på Webshoppen. Betingelserne kan blive opdateret fra tid til anden, og kunder der benytter Webshoppen, vil derfor blive bedt om at godkende Betingelserne i forbindelse med ethvert køb på hjemmesiden. Vi anbefaler derfor, at du læser Betingelserne grundigt igennem, inden du accepterer dem.  

 

  1. For at handle på Webshoppen skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt betalingskort, som kan benyttes via Webshoppen, jf. pkt. 2. Hvis du ikke er fyldt 18 år, er det dog også muligt at købe varer via hjemmesiden, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har ret til at indgå købet. 

 

 

  1. Aftaler på Webshoppen kan kun indgås på dansk.

 

 1. Mulige betalingsmidler

  1. Betaling med kredit kort via stripe. 

 

 1. Priser på Webshoppen

  1. Alle anførte priser på Webshoppen, herunder eventuelle leveringsomkostninger, er angivet i danske kroner (DKK), og er inkl. skatter, afgifter og moms.

 

  1. Vi forbeholder os retten til løbende at ændre priserne på Webshoppen, og vi tager forbehold for trykfejl og/eller tekniske fejl som kan have forårsaget forkert prisangivelse på Webshoppen. Vi tager desuden forbehold for udsolgte varer, herunder eventuelle lagerstyringsfejl. 

 

 1. Levering

  1. Vi leverer til adresser i hele Danmark. 

 

  1. Levering indenfor 14 dage. Leveringspris kan varierer fra 0 kr. til 100 kr. Levering foretages af DAO. 

 

  1. Vi leverer ikke til adresser uden for Danmark, herunder Grønland og Færøerne. 

 

 1. Reklamation: 

  1. Dit køb på Webshoppen er omfattet af købeloven, hvorfor købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Det betyder fx, at du som forbruger har 24 måneders reklamationsret på alle de varer, som du har købt på Webshoppen, jf. dog pkt. 5.5 og pkt. 5.6. 

 

  1. I tilfælde af en reklamation bedes du altid kontakte vores kundeservice på info@heartbeats.dk. Vedhæft beskrivelse og begrunde manglen pr. mail (eller fx supplere med billeder). Tilbagelevering står kunde selv for, medmindre andet aftales. 

 

  1. Såfremt der er tale om en berettiget reklamation, har du som forbruger ret til at få afhjulpet manglen via reparation eller ombytning. 

 

  1. Hvis reparation eller ombytning ikke er muligt inden for lovgivningens rammer, kan et passende afslag i prisen i stedet komme på tale, og i de særlige tilfælde - hvor manglen ikke er uvæsentlig - kan der ske ophævelse af købet mod tilbagelevering af begge parters ydelser. 

 

  1. Det er naturligvis et krav, at reklamationen er berettiget fremsat, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af varen eller en anden skadeforvoldende adfærd. Ved en berettiget reklamation afholder Heartbeats alle rimelige fragtomkostninger. 

 

  1. Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen være rettidig.

 

  1. Hvis du er uenig i vores behandling af din reklamation, har du mulighed for at rette henvendelse til Center for Klageløsning, jf. nærmere pkt. 9. 

 

 1. Fortrydelsesret 

  1. Som handlende forbruger på Webshoppen kan du uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget din vare. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du derfor utvetydigt underrette os om, at du har fortrudt aftalen, inden fortrydelsesrettens udløb. Dette kan ske via henvendelse til Kundeservice info@heartbeats.dk. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen, som kan findes her, uden at dette er obligatorisk. Bemærk dog, at du ikke kan udøve din fortrydelsesret ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om fortrydelsen.

 

  1. Udøver du din fortrydelsesret, skal varen returneres til følgende adresse: Prags Boulevard 49, B7 – 3. sal, 2300 København S. Anfør Heartbeats tilbagelevering på pakken. Pakken skal tilbage sendes i forsvarlig emballage.Varen skal returneres inden for 14 dage efter, at du utvetydigt har informeret os om din beslutning, om at fortryde aftalen. Bemærk, at du selv afholder alle omkostningerne til returneringen af varen, herunder, at du bærer risikoen for leveringen tilbage til Os. Vi accepterer ikke varer sendt pr. efterkrav, eller pakker uden omdeling.  

 

  1. Hvis du udøver din fortrydelsesret rettidigt, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig i forbindelse med købet, herunder leveringsomkostninger, dog ikke eventuelle administrationsgebyrer og ekstra omkostninger, som er en direkte følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder. 

 

  1. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse, og uden tillæg af gebyrer, og vil ske til samme betalingsmiddel som du anvendte ved den oprindelige transaktion. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde din betaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne med dit kundenummer til følgende adresse: Heartbeats ApS, Prags Boulevard 49, B7 – 3. sal, 2300 København S. ”att.: Kundeservice”. 

 

  1. Du bedes bemærke, at nærværende pkt. 6 naturligvis kun gælder for varer, som ikke er taget i brug, udover hvad man normalt ville have mulighed for i en fysisk butik. Bemærk ligeledes, at du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

 

 1. Personoplysninger (persondatapolitik)

  1. For at vi kan indgå en aftale om et køb foretaget på Webshoppen har vi brug for en række oplysninger fra dig. Når du handler på Webshoppen giver du derfor din tilladelse til, at vi må behandle følgende oplysninger om dig:

           - Navn
           - Adresse
           - Telefonnr.
           - E-mailadresse

 

Vores hensigt med registreringen af ovenstående oplysninger går på at kunne levere ordren til dig.

 

  1. 1. Ejeroplysninger
   Dette website udbydes af:
   Prags Boulevard 49B, 3 2300 København S
   Kommune København
   Telefon: 72 34 20 00
   Email: info@heartbeats.dk

 

  1. 2. Cookies
   Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

 

  1. 2.1 Så lang tid opbevares cookies
   Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

  2. Brug af personoplysninger
   Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Vi kan herefter løbende berige disse informationer baseret på din brug af vores services, så som besøg på et eller flere af vores websites, deltages i konkurrencer, køb af produkter eller brug af affiliate links og tilbud.

   Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

 1. Force Majeure

  1. Heartbeats er ikke ansvarlig for forsinkelser, manglende levering eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis forsinkelsen, eller den manglende opfyldelse i forhold til en bestilling, skyldes force majeure begivenheder såsom fx krig, brand, oversvømmelser, naturkatastrofer eller andre hindringer uden for vores rimelige kontrol.  

 

 1. Klageadgang

  1. Hvis du ønsker at klage over en vare eller et køb på Webshoppen, skal du i første omgang rette henvendelse til vores kundeservice info@heartbeats.dk.

 

  1. Er du uenig i vores håndtering af din klage, har du efterfølgende mulighed for at indbringe sagen for Center for Klageløsning hos Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagesager kan oprettes digitalt via følgende hjemmeside: klagonline.forbrug.dk  Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse info@heartbeats.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du efterfølgende mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via hjemmesiden: www.forbrug.dk. Bemærk dog, at der gælder visse betingelser for at kunne indbringe sagerne hos de forskellige nævn. 

 

  1. Det er også muligt at anvende EU-Kommissionens online klageportal (”onlineplatformen”) til at indgive en klage. Onlineplatformen er relevant at benytte, hvis du er forbruger med en bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives til http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse info@heartbeats.dk.  

 

 1. Lovvalg og værneting

  1. 10.1.Såfremt en konflikt opstået mellem Heartbeats og forbrugeren ikke kan løses i mindelighed, skal enhver tvist, strid eller påstand, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, herunder aftalens eksistens eller ugyldighed, endeligt afgøres ved Københavns Byret under anvendelse af dansk lovgivning.

 

 1. Gyldighed

  1. 11.1.Betingelserne er sidst opdateret d. 10-03-20

 

  1. 11.2.Hvis et afsnit i Betingelserne ikke kan håndhæves, eller på anden vis må anses for at være ugyldigt, berøres Betingelsernes øvrige vilkår og bestemmelser ikke heraf.